Grupa ogólnorozwojowa

jez fioletowy.svg (4 KB)

Grupy ogólnorozwojowe mieszczą się przedszkolu przy ulicy Powstańców Warszawskich 14

oraz Teofila Lenartowicza 1.

Opiekę nad przedszkolakami sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela lub 2 nauczycieli.

W cenie czesnego oferujemy:

 • Pobyt w godzinach 7:00-17:00 (ferie oraz wakacje 7:00-16:00),
 • wyżywienie (śniadanko, obiadek, podwieczorek),
 • realizacja podstawy programowej pod okiem wykwalifikowanej kadry,
 • pomoc psychologa i pedagoga,
 • język angielski,
 • zajęcia rytmiczne prowadzone metodą Orffa, Knillów, Dalcroze'a oraz elementami Labana,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia cyrkowe,
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi oraz elementami pedagogiki zabawy, metody dobrego startu, zabaw fundamentalnych, pedagogiki psychomotorycznej,
 • zajecia dogoterapii,
 • 2 razy w roku przedszkolnym Pikniki Rodzinne z atrakcjami,
 • warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi,
 • warsztaty logopedyczne oraz specjalistyczne,
 • cykliczne konsultacje, zebrania z rodzicami, spotkania ze specjalistami, warsztaty z psychologiem dla rodziców