PRZEDSZKOLE TIKA

Placówka inna niż wszystkie

strefarodzica     strefadziecka   biedronka    tuztuz             

biedronka      tuztuz      sowa    slimak    jez

Program

Ważnym elementem wymaganym do efektywnego rozwoju oprócz zaangażowanych pedagogów oraz dobrych warunków jest dobry program nauczania. W wieku przedszkolnym koncentrujemy się na nauce uczenia się.

W naszym przedszkolu program nauczania duży nacisk kładzie na pracę zespołową nad rozwiązywaniem zadań,

 co powoduje rozwój umiejętności społecznych. Mówimy do dzieci o faktach i uczuciach nie oceniając ich, rozwijając w nich świadomość własnych emocji i umiejętność ich asertywnego wyrażania.

Programem wiodącym w Przedszkolu Tika jest  WESOŁE PRZEDSZKOLE Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Zawarte w nim treści są zgodne z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 r.) Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego, zgodnie z którą dziecko poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotuje się do edukacji szkolnej. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogii przedszkolnej. W edukacji matematycznej korzystamy z programu i wskazówek profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, czyli Dziecięcej Matematyki

Naturalnym ze względu na wiek dziecka sposobem jego nauki jest integracja wszystkich zajęć w jednym programie i płynne przechodzenie od słuchania bajki, do krótkiej zabawy rytmicznej, malowania, gry na instrumencie, gimnastyki, krótkiego odpoczynku, kończąc na zabawie swobodnej. Przy czym nauczyciel w zależności od stopnia aktywności dziecka może je aranżować dowolnie, optymalnie z punktu widzenia procesu kształcenia. Tak prowadzone zajęcia powodują, iż dzieci uczą się chętnie, czują się bezpiecznie, są w znanej grupie i w swojej dobrze znanej sali.

EDUKACJA JĘZYKOWA

W krainie liter

Stopniowo, we właściwym dla siebie tempie, każde dziecko przygotowywane jest do podjęcia nauki czytania i pisania. Atrakcyjne zabawy, organizowane codziennie w każdej grupie wiekowej, prowadzą każde dziecko do nabycia umiejętności czytania, a także swobodnego kreślenia liter w liniaturze. Daje to dzieciom solidną podstawę do odnoszenia sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W krainie liczb

Matematyka towarzyszy dzieciom w czasie zajęć edukacyjnych, zabaw i na spacerach.

Niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń.

W naszym przedszkolu cele matematyczne realizowane są zarówno podczas zajęć dydaktycznych,
jak i w czasie spacerów, zabaw swobodnych, a nawet czynności porządkowych.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód.

W naszym przedszkolu nauczyciele stwarzają wiele okazji, by wzbudzić u dzieci zainteresowanie otaczającą nas przyrodą. Nasi podopieczni nie tylko zapoznają się ze światem roślin i zwierząt, ale także uczą się dostrzegać i przeżywać ich piękno. Bliski kontakt z naturą pozwala na zdobycie wielu nowych umiejętności i doświadczeń, które zaprocentują w przyszłości.

Ekologia również nie jest obca naszym dzielnym Przedszkolakom. Poprzez propagowanie wiedzy ekologicznej efektywnie kształtujemy postawy zgodne z etyką ekologiczną.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Rozwijamy indywidualne uzdolnienia

W Naszym Przedszkolu zwracamy uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka oraz rozbudzanie w nim zainteresowania sztuką. Organizujemy sytuacje umożliwiające dziecku bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rzeźbą, muzyką, ruchem, tańcem i teatrem.

Dzieci mają zapewniony dostęp do różnorodnych materiałów i narzędzi, co stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźni.

EDUKACJA ZDROWOTNA

Jak najwięcej aktywności ruchowej i pobyt na  powietrzu jest celem realizowanym w Przedszkolu Tika.

Już od małego staramy się propagować zdrowy styl życia.

Zapewniamy dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe
z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych.

W ciągu całego tygodnia dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia ruchowe, np. gimnastykę ogólnorozwojową, zajęcia taneczne, rytmikę. Dodatkowo starsze dzieci uczęszczają na zajęcia z tenisa, judo oraz jazdę konną.

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Zabawy logopedyczne prowadzone są w formie grupowych zajęć oraz indywidualnych ćwiczeń.

Dbamy o prawidłowy rozwój dzieci realizując ćwiczenia logopedyczne.

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci i są ściśle związane
z realizacją naszego programu. Prowadzone przez Panią logopedę ćwiczenia uczą dzieci prawidłowego oddychania, regulowania siły wydechu, usprawniają aparat artykulacyjny.

Zabawy logopedyczne prowadzone są z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy, np. helikopterków wydechowych, trąby bańkowej, kolorowych piórek, wielkich słomek czy confetti, są stałym elementem nauki już w grupie najmłodszej.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Psycholog w przedszkolu i jego zadania:

  • obserwacje swobodne dzieci podczas zajęć dydaktycznych oraz zabaw dowolnych,
  • indywidualna praca z dzieckiem (badania sondażowe, zajęci ogólnorozwojowe),
  • grupowe badania sondażowych nt. wyznaczników gotowości szkolnej w grupie pięciolatków,
  • zajęcia dostosowane do potrzeb grupy,
  • konsultacje z wychowawcami,
  • konsultacje z rodzicami.

Obserwacje dzieci podczas zajęć dydaktycznych oraz zabaw swobodnych są źródłem stawiania hipotez na temat funkcjonowania dzieci a w szczególności tych, których zachowania uważane są za trudne lub niestandardowe.

Obserwacje są uzupełniane wywiadami z wychowawcami oraz rodzicami, które dopełniają informacje o dzieciach.
Wychowawcy omawiają zaobserwowane przez siebie trudne zachowania dzieci, na podstawie których (uzupełnionych obserwacjami swobodnymi) prowadzone są odpowiednie metody pracy z danymi dziećmi.

Zajęcia grupowe są organizowane przez psychologa na wniosek wychowawcy i dostosowane do potrzeb grupy.

   
Partnerzy:  
kronikaksgronikBP   bigbaba staloweaniolybecekdmdbramacukermana      
Tika lubi:

stgublizejwczesnalocalheroesstylef1artmoleculesbambinomuzeumdobranocekendo

 

pracowniakdobrakarmakikimorababagagabriokozakamarkizpotrzebypieknakalimbaagawu madedwiesiostry

 

fundacjamamamuchomorpantuniestaldadumczasdziecimiastodziecinaturalkidsmamagamaczarnaowca

 

i2rebelideegologohdmuseum

Jesteśmy na: facebook
 

  logo scp

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2018 Przedszkole Niepubliczne TIKA z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.