PRZEDSZKOLE TIKA

Placówka inna niż wszystkie

strefarodzica     strefadziecka   biedronka    tuztuz             

biedronka      tuztuz      sowa    slimak    jez

II Mały Festiwal Sztuki Wysokiej

festiwalMały Festiwal Sztuki Wysokiej organizowany jest już po raz drugi. Tika, we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu i Galerią Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły, przygotowuje dla najmłodszych bytomian liczne atrakcje. Wszystkie zabiegi mają służyć propagowaniu sztuki i twórczej działalności wśród dzieci i młodzieży.

Oczywiście zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i rodziców!

Mały Festiwal Sztuki Wysokiej już za kilka dni!

Zapraszamy tikowych przedszkolaków do udziału w warsztatach w ramach Małego Festiwalu Sztuki Wysokiej. Poniżej zamieszczamy program Festiwalu.

11.00 - 17.00 w siedzibie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (ul. Reja):


11.00 – 14.00 RYSOWANIE MANDALI NA SZTALUGACH
11.00 – 13.30 WARSZTATY FILMOWE
12.00 – 15.00 WŁASNORĘCZNE ROBIENIE PRZYPINEK
15.00 – 17.00 SPOTKANIE Z KANGUREM I JĘZYKIEM ANGIELSKIM DLA NAJMŁODSZYCH
13.00 – 17.00 EKSPERYMENTY CHEMICZNE I KONSTRUOWANIE RUROCIĄGU

Od 19.00 na ul. Jainty:

POKAZY I WARSZTATY CHODZENIA PO TAŚMACH
PUSZCZANIE OGROMNYCH BANIEK MYDLANYCH
POKAZ FILMOWEJ ETIUDY DZIECIĘCEJ

Zapraszamy i do zobaczenia!

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚWIATŁOCZUJNI” 2012

 

organizowanego w ramach II MAŁEGO FESTIWALU SZTUKI WYSOKIEJ
i INDUSTRIADY

 

 

Postanowienia ogólne

Konkurs jest organizowany w ramach II Małego Festiwalu Sztuki Wysokiej.

Konkurs rozpoczyna się 30 maja 2012 r.

Konkurs kończy rozdanie nagród 30 czerwca 2012 r.

 

Organizatorzy konkursu

Organizatorami konkursu są:

 • Galeria Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły, ul. Jainty 17, Bytom,
 • Przedszkole Niepubliczne Tika, ul. Powstańców Warszawskich 14, Bytom,
 • Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Bytom.

 

Prace konkursowe

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne na temat: „Światłoczujni”, wykonane w rysunku. Technika dowolna.

Format prac: A3 bez oprawy.

Uczestnicy konkursu (autorzy):

 1. Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz licealnych z terenu województwa śląskiego.
 2. Prace można składać indywidualnie lub grupowo.
 3. Prace konkursowe mogą być wykonane w ramach zajęć szkolnych lub poza szkołą.
 4. Konkurs realizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych:

- kategoria I –   grupy przedszkolne

- kategoria II – klasy I-III szkoły podstawowej

- kategoria III – klasy IV – VI szkoły podstawowej

- kategoria IV – klasy I-III gimnazjum

- kategoria V – klasy I- III liceum

 1. Zgłoszenia pracy może dokonać

- nauczyciel,

- opiekun zajęć pozaszkolnych lub rodzic/opiekun prawny ucznia,

- autor pracy (w wypadku ukończenia 18 roku życia).

Cele konkursu

Przede wszystkim konkurs ma na celu:

 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci
  i młodzieży,
 • rozbudzenie ciekawości dzieci na otaczający świat,
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w dużych przedsięwzięciach
  z dziedziny kultury, sztuki i turystyki (Industriada, Festiwal Sztuki Wysokiej).

Nabór prac

1. Nabór prac konkursowych będzie prowadzony od 30 maja do 15 czerwca 2012 r. do godzi. 17.00.

2. Prace konkursowe należy składać w siedzibie Przedszkola Niepublicznego Tika przy ul. Powstańców Warszawskich 14 w Bytomiu.

3. Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.
O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data wpływu pracy.

4. Prace powinny być dobrze zabezpieczone. Na kopercie należy dopisać: „ŚWIATŁOCZUJNI”, a na odwrocie przykleić kartę zgłoszenia.

Nagrody

1. Nagrody są przyznawane w sześciu kategoriach:

- kategoria I –   grupy przedszkolne,

- kategoria II – klasy I-III szkoły podstawowej,

- kategoria III – klasy IV – VI szkoły podstawowej,

- kategoria IV – klasy I-III gimnazjum,

- kategoria V – klasy I- III liceum,

- kategoria VI – nagroda publiczności.

W kategoriach od I do V jury wybierze laureatów I, II i III miejsca.

2. Nagrody:

 • statuetki,
 • dyplomy,
 • kursy i warsztaty twórcze,
 • nagrody rzeczowe.

3. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

4. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Inauguracji XIII Festiwalu Sztuki Wysokiej
w Galerii Sztuki Użytkowej w Bytomiu 30 czerwca 2012 r. o godz. 20.30 przy ul. Jainty 17. Wręczenia nagród laureatom dokona Prezydent Bytomia Piotr Koj
i organizatorzy Festiwalu.

Wystawa

1. Wystawa wszystkich prac konkursowych odbędzie się w Parowozowni Górnośląskich Kolei Wąskotorowych przy ul. Reja w Bytomiu.

2. Wystawa prac będzie otwarta dla publiczności 30 czerwca 2012 r. od godz. 11.00 do 18.00.

3. Nagrodzone prace zostaną wystawione w Galerii „Stalowe Anioły”, ul. Jainty 17 w Bytomiu i zaprezentowane wraz z pracami festiwalowymi 30 czerwca 2012 r. o godz. 20.30.

Jury

1. Do Jury konkursu zostali zaproszeni śląscy artyści plastycy, władze miasta Bytomia.

2. Jury podejmie decyzję w dniu Festiwalu w Parowozowni Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu przy ul. Reja.

3. Publiczność będzie mogła oddawać głosy 30 czerwca 2012 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w Parowozowni GKW.

4. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Zasady uczestnictwa

1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

3. Konkurs ma charakter jawny.

4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych swoich dzieci przez organizatorów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do konkursu prac.

6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na prawo Organizatorów do nieodpłatnej prezentacji wszystkich prac zgłoszonych do konkursu na wymienionych polach eksploatacji: na wernisażach,
w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.

7. Po zakończeniu Festiwalu prace konkursowe zostaną przekazane na rzecz fundacji „Iskierka”.

Kontakt i informacje

 

Przedszkole Niepubliczne Tika:

Marta Cała-Sturzbecher 664 702 724

Galeria Sztuki Użytkowej Stalowe Anioły:

Magdalena Wichrowska: 506 609 492

   
Partnerzy:  
kronikaksgronikBP   bigbaba staloweaniolybecekdmdbramacukermana      
Tika lubi:

stgublizejwczesnalocalheroesstylef1artmoleculesbambinomuzeumdobranocekendo

 

pracowniakdobrakarmakikimorababagagabriokozakamarkizpotrzebypieknakalimbaagawu madedwiesiostry

 

fundacjamamamuchomorpantuniestaldadumczasdziecimiastodziecinaturalkidsmamagamaczarnaowca

 

i2rebelideegologohdmuseum

Jesteśmy na: facebook
 

  logo scp

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Copyright © 2019 Przedszkole Niepubliczne TIKA z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.